Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Poznańskiej 115, 62-080 Tarnowo Podgórne.

 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl

 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją Programu Karta Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne w celu:

  1. Umożliwienia Użytkownikowi korzystanie ze zniżek, ulg, preferencji i uprawnień oferowanych przez Akceptantów oraz Partnerów, według aktualnego wykazu zamieszczonego na Stronie Programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z wprowadzeniem Uchwały Nr LXII/805/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 lutego 2014 roku.

  2. Zawarcia i realizacji Umowy o korzystanie z KMGTP oraz otrzymania KMGTP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  3. Przesyłania komunikatów i powiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie wcześniej wyrażonej zgody. 

  4. Zostałam/em poinformowany/na o możliwości wycofania zgody w każdym momencie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przed jej wycofaniem.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowę o świadczenie usługi pomocy prawnej. Odbiorcą Pani/Pana danych osobnych będą akceptanci i partnerzy Programu. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. W zakresie aplikacji mobilnej odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie następujący podmiot BPROG Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach (05-091), ul. Wojska Polskiego, nr 18, lok. 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554257

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies  zbierają  informacje  ułatwiające  korzystanie  ze  strony  internetowej  –  np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.  Stowarzyszenie  wykorzystuje  pliki  cookie  w  celu  zapewnienia  funkcjonowania Serwisu na najwyższym poziomie, w tym w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb Użytkownika i w celach analitycznych. W związku z tym Stowarzyszenie oraz inne podmioty świadczące na jej rzecz usługi korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym  Użytkownika  (komputer,  telefon,  tablet itp.). 

Administrator wykorzystuje następujące typy Plików cookie:

 • sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
 • trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
 • zewnętrzne: pochodzące z witryn innych niż Serwis.

Nie przechowujemy danych dłużej niż jest to konieczne. Nie zbieramy danych, które nie są nam potrzebne do zrealizowania założonego, szczegółowego celu.

Administrator wykorzystuje Pliki cookie Własne w następujących celach:

Konfiguracja Serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienie sesji użytkownika w Serwisie

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu,
 • zapamiętania lokalizacji użytkownika,
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności,
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, dzięki którym stale ulepszamy strukturę i zawartość Serwisu,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,
 • umożliwienia użytkownikowi dodawania elementów serwisu do swoich ulubionych.

Administrator wykorzystuje Pliki cookie Zewnętrzne w następujących celach:

Prezentowanie treści multimedialnych w Serwisie, które są pobierane z zewnętrznych serwisów internetowych

 • www.youtube.com (administrator plików cookie: Google Inc. z siedzibą w USA),

Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia analitycznego

Google Analytics (administrator plików cookie: Google Inc. z siedzibą w USA).

Zabezpieczenie Serwisu przed nadużyciami ze strony botów

CAPTCHA (administrator plików cookie: Google Inc. z siedzibą w USA).